Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 23/01/2018 עיון בתעריף כולו
חיפוש לפי מספר פרט
חיפוש לפי מילה/צירוף מילים
חיפוש היסטוריה לתעריף לתקופה מסויימת

הסבר לגלישה בהיסטוריה

ניתן להיכנס להיסטוריה מכל דף בתעריף בו התווספה האפשרות : הצג היסטוריה .

סימון V בתיבה יעדכן את הדף ויציג האם קיימת ההיסטוריה.

כדי להיכנס להיסטוריה יש ללחוץ על הכוכבית המופיעה בעמודת "היסטוריה".
הדף הבא שיתקבל הוא דף טבלת ההיסטוריה (הסברים לטבלת ההיסטוריה מצויים בדף).

בגלישה למסך של פרט בן 8 ספרות הכניסה להיסטוריה של הפרט היא ע"י לחיצה על  הקישור הצג היסטוריה.

כמו כן התווסף תפריט "חיפוש היסטוריה לתעריף לתקופה מסויימת". תפריט זה מאפשר כניסה לפרט מכס מסויים בין תאריכים מוגדרים.

ניתן לגלוש לתעריף המעודכן למועד אחר (בין 01.08.04 למועד הגלישה) וזאת ע"י לחיצה על התאריך המופיע בצבע אדום בראש הדף ליד המילים: בתוקף ליום:

לחיצה על התאריך תפתח לוח שנה. לאחר בחירת המועד המבוקש – יפתח דפדפן חדש ובו יוצג התעריף ליום שנבחר.

נשמח לקבל הערות ושיפורים לתיבת דואר: taxes@mof.gov.ilעדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ