Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט23כלי שולחן, כלי מטבח או פריטים אחרים למשק בית, וחלקיהם, מברזל אוכללים
מפלדה; צמר ברזל או פלדה; ממרקים לסירים וכריות, כפפות ודומיהן,
למירוק או לליטוש, מברזל או מפלדה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 צמר ברזל או פלדה; ממרקים לסירים וכריות, כפפות ודומיהן למירוק או 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לליטוש
9000 אחרים:- *
9100/8 מברזל יצוק בלי ציפוי אמאיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200/6 מברזל יצוק מצופים אמאיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300/4 מפלדת אל-חלד 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9400/2 מברזל (חוץ מברזל יצוק) או מפלדה, מצופים אמאיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ