Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק12 חלק XII - מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה,כללים
מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות
ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
פרק64 פרק 64 - מנעלים, קרסוליות וכדומה; חלקי פריטים אלהכללים
פרט03מנעלים בעלי סוליה חיצונית מגומי, מפלסטיק, מעור או מעור מורכבכללים
ופנתות מעור מעובד -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מנעלי ספורט:- * *
1200/5 נעליים גבוהות לסקי, מנעלי סקי לגלישה למרחקים ונעליים גבוהות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לגלשני שלג
1900/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/8 מנעלים בעלי סוליה חיצונית מעור מעובד, ופנתות העשויות רצועות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מעור מעובד העוברות מעל כף הרגל וסביב הבוהן
4000/6 מנעלים אחרים הכוללים כיפת מגן ממתכת לאצבעות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 מנעלים אחרים בעלי סוליות חיצוניות מעור מעובד:- * *
5100/3 המכסים את הקרסול 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5120/1 מעור פרווה המיוחדים לטיפול בפצעי לחץ או למניעתם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5900/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 מנעלים אחרים:- * *
9100/9 המכסים את הקרסול 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ