Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק43 פרק 43 - עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהםכללים
פרט03פריטי לבוש, אבזרי הלבשה ופריטים אחרים, מעור פרווה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 פריטי לבוש ואבזרי הלבשה:- *
1010/2 המיוחדים לטיפול בפצעי לחץ או למניעתם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1090/4 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9010/4 המיוחדים לטיפול בפצעי לחץ או למניעתם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/6 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ