Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק43 פרק 43 - עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהםכללים
פרט01עורות פרווה גלמיים (לרבות ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות אוכללים
גזירים אחרים, המתאימים לשימוש של פרוונים), חוץ משלחים וגלדים
גלמיים שבפרטים 41.01, 41.02 או 41.03 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/7 של חורפן, שלמים, עם ראש, זנב או רגליים, או בלעדיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/5 של טלה שלהלן: אסטרכן, ברודטייל, קרקול, פרסי וטלה דומה, טלה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
הודי, סיני, מונגולי או טיבטי, שלמים, עם ראש, זנב או רגליים, או
בלעדיהם
6000/2 של שועל, שלמים, עם ראש, זנב או רגליים, או בלעדיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000/0 עורות פרווה אחרים, שלמים, עם ראש, זנב או רגליים, או בלעדיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/9 ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות או גזירים אחרים המתאימים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לשימוש של פרוונים
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ