Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק42 פרק 42 - פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה,כללים
פרט05פריטים אחרים מעור מעובד או מעור מורכב:-כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
0010/0 רצועות מסוע, מימסרה או הרמה 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0020 אטמים (GASKETS), אוטמי שמן (OIL SEALS ,GREASE SEALS ,OIL RETAINERS):- *
0021/7 מהסוג המשמש ברכב מנועי 12.0%12.0%60.0% *
0029/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0030 אחרים, מהסוג המשמש במכונות או במכשירים מכניים או לשימושים *
טכניים:-
0031/6 למכונות או למכשירים מכניים הפטורים ממכס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0039/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0090/2 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ