Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק42 פרק 42 - פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה,כללים
פרט03פריטי לבוש ואבזרי הלבשה, מעור מעובד או מעור מורכב -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 פריטי לבוש 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 כפפות, כסיות (MITTS, MITTENS):- * *
2100/2 שתוכננו במיוחד לשימוש בספורט 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900 אחרות:- * *
2910/4 המיוחדות להגנתם ולבטחונם של העובדים בתעשיה ובחרושת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2990/6 אחרות 10.0% אל"פ מ-0.43 לזוג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 חגורות ופונדות:- * *
3010/2 חגורות 10.0% אל"פ מ-0.19 לכ"א*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3090/4 פונדות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/2 אבזרי הלבשה אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ