Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק42 פרק 42 - פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה,כללים
פרט02מזוודות גדולות, מזוודות, תיקי פירכוס, תיקי מנהלים, תיקיות,כללים
ילקוטים לתלמידים, נרתיקים למשקפיים, תיבות למשקפות, תיבות למצלמות,
תיבות לכלי נגינה, תיבות לאקדחים, נרתיקים לאקדחים, וכלי קיבול
דומים; תיקי נסיעה, תיקים מבודדים למזון או למשקאות, תיקים לכלי
טואלט, תרמילי גב, תיקי יד, סלי קניות, ארנקים, תיקים, תיקי מפות,
קופסאות לסיגריות, אמתחות לטבק, תיקים לכלים, תיקי ספורט, תיקים
לבקבוקים, תיבות תכשיטים, תיבות לאיפור, תיבות לסכו"ם וכלי קיבול
דומים, העשויים מעור מעובד, או מעור מורכב, מיריעות פלסטיק או מחמרי
טקסטיל, מסיבים מגופרים או מקרטון, או המכוסים בשלמותם או בעיקרם
בחמרים כאלה או בנייר -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מזוודות גדולות, מזוודות, תיקי פירכוס, תיקי מנהלים, תיקיות, * *
ילקוטים לתלמידים, וכלי קיבול דומים:-
1100/5 שמשטחם החיצוני עשוי מעור מעובד או מעור מורכב או מעור לכה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200 שמשטחם החיצוני עשוי מפלסטיק או מחמרי טקסטיל:- * *
1210/2 עשוי מיריעת פלסטיק או מחומרי טקסטיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1290/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחרים:- * *
1920/6 מניקל 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1930/5 מנחושת; מאבץ; מפחים ולוחות של ברזל או של פלדה 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 תיקי יד, אם בעלי רצועת כתף או לא, לרבות אלה בלי ידית:- * *
2100/4 שמשטחם החיצוני עשוי מעור מעובד או מעור מורכב או מעור לכה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2200/2 שמשטחם החיצוני עשוי מיריעה מפלסטיק או מחמרי טקסטיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 פריטים מהסוג הנישא בדרך כלל בכיס או בתיק יד:- * *
3100/3 שמשטחם החיצוני עשוי מעור מעובד או מעור מורכב או מעור לכה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3200/1 שמשטחם החיצוני עשוי מיריעה מפלסטיק או מחמרי טקסטיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3900 אחרים:- * *
3910/5 מניקל; מחמרים שבפרט 96.02 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3920/4 מנחושת; מאבץ 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3990/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/7 שמשטחם החיצוני עשוי מעור מעובד או מעור מורכב או מעור לכה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200/5 שמשטחם החיצוני עשוי מיריעה מפלסטיק או מחמרי טקסטיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/9 מניקל; מחמרים שבפרט 96.02 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9920/8 מנחושת; מאבץ 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ