Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק41 פרק 41 - שלחים וגלדים גלמיים (חוץ מעורות פרווה) ועורכללים
פרט07עורות מעובדים לאחר בירסוק או ייבוש, לרבות עורות מעובדים לקלף, שלכללים
בקר (לרבות תאו) או של בעלי חיים ממשפחת הסוס, ללא שערם, מפוצלים
או לא, חוץ מעורות שבפרט 41.14 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 שלחים וגלדים שלמים:- *
1100/6 מגורען בשלמותו, לא מפוצל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1200/4 מגורען ומפוצל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900/9 אחר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחר, לרבות SIDES:- *
9100/8 מגורען בשלמותו, לא מפוצל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9200/6 מגורען ומפוצל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900/1 אחר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ