Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט23חומצות שומניות חד- קרבוקסיליות תעשיתיות; שמנים חומצתיים מזיקוק;כללים
כהלים שומניים תעשיתיים:-סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 חומצות שומניות חד-קרבוקסיליות תעשיתיות, שמנים חומצתיים מזיקוק:- * *
1100/9 חומצה סטיארית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200/7 חומצה אוליאית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1300/5 חומצות שומניות של שמן TALL *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000/5 כהלים שומניים תעשיתיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ