Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט11תכשירים נגד נקישות יתרות במנועים (ANTI-KNOCK), מפחיתי חימצון,כללים
מפחיתי צמיגות (GUM INHIBITORS), משפרי צמיגות, תכשירים נגד שיתוך
ותוספים מעובדים אחרים לשמנים מינרליים (לרבות לבנזין) או לנוזלים
אחרים המשמשים לאותן מטרות כמו שמנים מינרליים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 תכשירים נגד נקישות:- * *
1100/4 המבוססים על תרכובות עופרת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 תוספים לשמני סיכה:- * *
2100/3 המכילים שמני נפט או שמנים המופקים ממינרלים ביטומיניים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ