Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק37 פרק 37 - טובין פוטוגרפיים או סינמטוגרפייםכללים
פרט07תכשירים כימיים לשימושים פוטוגרפיים (חוץ מוורנישים, דביקים, דבקיםכללים
ותכשירים דומים); מוצרים בלתי-מעורבבים לשימושים פוטוגרפיים,
הנתונים במנות מדודות או הנתונים באריזה למכירה קמעונית בצורה מוכנה
לשימוש -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 תחליבי ריגוש (SENSITISING EMULSIONS) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ