Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק34 פרק 34 - סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה,כללים
שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים
דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר
פרט07עיסות כיור, לרבות אלה שהוכנו לשעשועי ילדים; תכשירים הידועיםכללים
כ"שעווה דנטלית" או כ"תרכובות הטבעה דנטליות", נתונים במערכות,
באריזות למכירה קמעונית או בלוחות, בצורת פרסות, מקלונים או צורות
דומות; תכשירים אחרים לשימוש בריפוי שיניים, בעלי בסיס פלסטר (של
גבס או סידן גפרתי שרופים) -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
0020/2 עיסות כיור 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
0090/5 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ