Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק33 פרק 33 - שמני תמצית ורזינואידים; תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או שלכללים
טואלט
פרט07תכשירי קדם-גילוח, גילוח או לאחר-גילוח, מפיגי ריחות אישיים,כללים
תכשירים לאמבט, מסירי שיער ותכשירים אחרים של פרפומריה, של קוסמטיקה
או של טואלט, של"פ; מפיגי ריחות מעובדים מרחביים (לרבות בחדרים,
בארונות, במקררים, בכלי רכב וכ"ו), אם מבושמים או בעלי תכונות
חיטוי, או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 תכשירי קדם-גילוח, גילוח או לאחר-גילוח 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/4 מפיגי ריחות ומונעי הזעה, אישיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/3 מלחי אמבט מבושמים ותכשירי אמבט אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 תכשירים לבישום חדרים; מפיגי ריחות מעובדים מרחביים (לרבות * *
בחדרים, בארונות, במקררים, בכלי רכב וכו') לרבות תכשירים מפיצי ריח
המשמשים בטקסים דתיים:-
4100/0 "אגרבטי" ותכשירים מפיצי ריח אחרים, הפועלים בשריפה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4900/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים * *
9030/4 תכשירים מיוחדים לטיפול בעדשות מגע *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ