Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק33 פרק 33 - שמני תמצית ורזינואידים; תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או שלכללים
טואלט
פרט04תכשירי יופי או איפור ותכשירים לשמירה (CARE) של העור (חוץכללים
מתרופות), לרבות תכשירים לסינון קרני שמש או לשיזוף; תכשירי מניקור
או פדיקור-סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 תכשירי איפור לשפתיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/1 תכשירי איפור לעיניים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/0 תכשירי מניקור או פדיקור 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/2 אבקות, אם דחוסות או לא 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9930/2 תכשירים מן הסוג המשמש בכירורגיה פלסטית 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ