Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק29 פרק 29 - כימיקלים אורגנייםכללים
פרט36 XI פרו-ויטמינים, ויטמינים והורמוניםכללים
.
29.36 פרו-ויטמינים וויטמינים, טבעיים או מיוצרים בסינתזה (לרבות תרכיזים
טבעיים), תולדות שלהם המשמשות בעיקר כויטמינים ותערובות בינם לבין
עצמם, אם בממס כלשהו או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
2000 ויטמינים ותולדותיהם, בלתי מעורבים:- * *
2100/9 ויטמין A ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2200/7 ויטמין B1 ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2300/5 ויטמין B2 ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2400/3 DL-PANTOTHENIC ACID או D (ויטמין B3 או B5) ותולדותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2500/0 ויטמין B6 ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2600/8 ויטמין B12 ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2700/6 ויטמין C ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2800/4 ויטמין E ותולדותיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900/2 ויטמינים אחרים ותולדותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/4 אחרים, לרבות תרכיזים טבעיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ