Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק29 פרק 29 - כימיקלים אורגנייםכללים
פרט20אסטרים של חומצות אנאורגניות אחרות של אל-מתכות (למעט אסטרים שלכללים
הלידים מימניים) ומלחיהם; תולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות,
הניטריות או הניטרוזיות -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 אסטרים תיו-זרחתיים (PHOSPHOROTHIOATES) ומלחיהם; תולדותיהם * *
ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות:-
1100/4 פרתיון (iso parathion) ומתילפראתיון (iso parathion-methyl) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/7 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/7 ENDOSULFAN 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/6 לאוריל סולפט ומלחיו 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/9 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ