Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק20 פרק 20 - תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחיםכללים
פרט05ירקות אחרים, שעובדו או שומרו אחרת מאשר בחומץ או בחומצה אצטית, לאכללים
קפואים, למעט מוצרים שבפרט 20.06:-סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 ירקות שעברו הומוגניזציה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 תפוחי אדמה:- * *
2010/4 מוצרים מקמח, קיבר, אבקה, פתיתים, גרגירים וגלולות 12.0% אל"פ מ-2.57 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2020/3 תכשיר שעבר הומוגניזציה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2090/6 אחרים 12.0% אל"פ מ-2.57 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 אפונה (PISUM SATIVUM):- * *
4010/2 מוצרים מקמח או מקיבר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4020/1 תכשיר שעבר הומוגניזציה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4090/4 אחרת 12.0% אל"פ מ-1.28 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 שעועית (.VIGNA SPP. PHASEOLUS SPP):- * *
5100/0 מקולפת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5900 אחרת:- * *
5910/2 מוצרים מקמח או מקיבר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5920/1 תכשיר שעבר הומוגניזציה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5990/4 אחרת 12.0% אל"פ מ-1.28 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000/1 אספרגוס 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000 זיתים:- * *
7010/9 באריזות המכילות 50 ק"ג או יותר 12.0% אל"פ מ-1.58 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7090/1 אחרים 12.0% אל"פ מ-0.76 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000 תירס מתוק (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA):- * *
8010/8 תירס גמדי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8090/0 אחרים 12.0% אל"פ מ-1.71 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 ירקות אחרים ותערובות של ירקות:- * *
9100/6 נצרי במבוק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/8 מוצרים מקמח או מקיבר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9920/7 תכשיר שעבר הומוגניזציה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9930/6 גזר, למעט שסיווגו בפרט משנה 9920 12.0% אל"פ מ-1.06 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9940/5 חימצה 12.0% אל"פ מ-1.06 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9950/4 מלפפונים 12.0% אל"פ מ-0.65 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9960/3 עדשים יבשים, קדם מבושלים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ