Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק20 פרק 20 - תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחיםכללים
פרט04ירקות אחרים, שעובדו או שומרו אחרת מאשר בחומץ או בחומצה אצטית,כללים
קפואים, למעט מוצרים שבפרט 20.06:-סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 תפוחי אדמה:- * *
1010/8 מוצרים מקמח או מקיבר 40.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1020/7 תכשיר שעבר הומוגניזציה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/0 אחרים 50.0% אל"פ מ-2.57 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 ירקות אחרים ותערובות של ירקות:- * *
9010/0 מוצרים מקמח או מקיבר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/9 תכשיר שעבר הומוגניזציה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090 אחרים:- * *
9093/6 תירס מתוק 12.0% אל"פ מ-1.71 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9094/4 קטניות 12.0% אל"פ מ-1.06 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9099/3 אחרים 12.0% אל"פ מ-1.28 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ