Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 04/01/2018 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)

הצג היסטוריה

כללים
 
כללים נוספים (ישראליים):
 
1.  בחלק זה, הביטוי "לטרקטורים הפטורים ממס", כפי שמופיע בסעיפים בלבד,
    מתייחס גם לשופכנים המפורטים בפרט 87.04.1000;
 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ