Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק20 חלק XX - פריטים מיוצרים שוניםכללים
פרק94 פרק 94 - רהיטים; כלי מיטה, מזרנים, תומכים למזרן, כריםכללים
וחפצי ריהוט ממולאים דומים; מנורות ומיתאמי תאורה של"פ;
שלטים מוארים, שלטי-שם מוארים וכדומה; מבנים טרומייםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
94.01 מושבים (חוץ מאלה שבפרט 94.02), אם ניתנים להפיכה למיטות או לא, * *
וחלקיהם - *
94.02 ריהוט רפואי, כירוגי, דנטלי או וטרינרי (כגון שולחנות ניתוח, * *
שולחנות בדיקה, מיטות לבתי חולים המצויידות במיתאמים מיכניים, כסאות *
רופאי שיניים); כסאות ספרים וכסאות דומים, עם מנגנונים לסיבוב, *
להרכנה ולהגבהה; חלקים של הפריטים הנ"ל - *
94.03 רהיטים אחרים וחלקיהם - * *
94.04 תומכים למזרן; פריטים של כלי מיטה ופריטי ריהוט דומים (כגון מזרנים, * *
כסתות, שמיכות מוך, כריות וכרים) המצויידים בקפיצים או ממולאים או *
מצויידים פנימית בחומר כלשהו או עשויים מגומי תאי או מפלסטיק תאי, *
אם מכוסים או לא - *
94.05 מנורות ומיתאמי תאורה, לרבות זרקורים מסוג * *
SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS וחלקיהם, של"פ; שלטים מוארים, *
שלטי-שם מוארים וכדומה, בעלי מקור אור קבוע וחלקיהם, של"פ - *
94.06 מבנים טרומיים * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ