Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק63 פרק 63 - פריטי טקסטיל אחרים שהוכנו לשימוש; מערכות;כללים
בגדים משומשים ופריטי טקסטיל משומשים; סמרטוטיםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
63.01 I פריטי טקסטיל אחרים שהוכנו לשימוש * *
. *
63.01 שמיכות ושמיכות מסע - *
63.02 מצעי מיטה, לבני שולחן, לבני רחצה ולבני מטבח - * *
63.03 מסכים ווילונות (CURTAINS), לרבות וילונות בעלי קפלים (DRAPES) * *
ווילונות פנימיים אטומים (BLINDS); וילונית לוילון או למיטה - *
63.04 פריטי ריהוט אחרים, למעט אלה שבפרט 94.04 - * *
63.05 שקים ושקיות, מהסוג המשמש לאריזת טובין - * *
63.06 טרפולינים, סוככים ושמשיות; אוהלים; מפרשים לסירות, לגלשנים *
(SAILBOARDS) או לרכב רוח (LANDCRAFT); ציוד מחנאות -
63.07 פריטים אחרים שהוכנו לשימוש, לרבות גזרות למלבושים * *
(DRESS PATTERN) - *
63.08 II מערכות *
.
63.08/1 מערכות הכוללות בד ארוג וחוטים, אם כוללות אבזרים או לא, כדי שיעשו
מהם מרבדים, שטיחי קיר, מפות או מפיות שולחן רקומות , או פריטי
טקסטיל דומים, הנתונות באריזות למכירה קמעונית
63.09 III בגדים משומשים ופרטי טקסטיל משומשים אחרים; סמרטוטים * *
. *
63.09/9 בגדים משומשים ופריטים משומשים אחרים *
63.10 סמרטוטים משומשים או חדשים, פסולת של פתילים, של חבלים ושל כבלים, *
ופריטים בלויים, מפתילים, מחבלים או מכבלים, מחמרי טקסטיל -
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ