Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק42 פרק 42 - פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה,כלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
42.01 מוצרי אוכף ורתימה לבעל חיים כלשהו (לרבות ריתמות, מושכות, כריות *
ברכיים, זממים, מרבדי אוכפים, שקיים, מעילי כלבים ודומיהם), מחומר
כלשהו
42.02 מזוודות גדולות, מזוודות, תיקי פירכוס, תיקי מנהלים, תיקיות, * *
ילקוטים לתלמידים, נרתיקים למשקפיים, תיבות למשקפות, תיבות למצלמות, *
תיבות לכלי נגינה, תיבות לאקדחים, נרתיקים לאקדחים, וכלי קיבול *
דומים; תיקי נסיעה, תיקים מבודדים למזון או למשקאות, תיקים לכלי *
טואלט, תרמילי גב, תיקי יד, סלי קניות, ארנקים, תיקים, תיקי מפות, *
קופסאות לסיגריות, אמתחות לטבק, תיקים לכלים, תיקי ספורט, תיקים *
לבקבוקים, תיבות תכשיטים, תיבות לאיפור, תיבות לסכו"ם וכלי קיבול *
דומים, העשויים מעור מעובד, או מעור מורכב, מיריעות פלסטיק או מחמרי *
טקסטיל, מסיבים מגופרים או מקרטון, או המכוסים בשלמותם או בעיקרם *
בחמרים כאלה או בנייר - *
42.03 פריטי לבוש ואבזרי הלבשה, מעור מעובד או מעור מורכב - * *
42.05 פריטים אחרים מעור מעובד או מעור מורכב:- *
42.06 פריטים ממעיים (למעט מבלוטות תולעת המשי), מעור נקש זהב *
(GOLD BEATER'S SKINS), משלפוחיות או מגידים
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ