Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק33 פרק 33 - שמני תמצית ורזינואידים; תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או שלכללים
טואלטפרטתאורצו יבואהיסטוריה
33.01 שמני תמצית (אם נטולי טרפנים או לא), לרבות קונקרטים ואבסולוטים; * *
רזינואידים, שרפים אוליאיים שמוצו(EXTRACTED OLEORESINS); *
תרכיזים של שמני תמצית בשומנים, בשמנים בלתי נדיפים, בשעוות או *
בדומיהם, המתקבלים בשיטת הנישוף (ENFLEURAGE) או השרייה *
(MACERATION); מוצרי לוואי טרפניים של דטרפנציה (DETERPENATION) *
של שמני תמצית; תזקיקים מימיים ותמיסות מימיות של שמני תמצית - *
33.02 תערובות של חמרים מפיצי ריח ותערובות (לרבות תמיסות כהליות) בעלות * *
בסיס של אחד או יותר מחמרים אלה, מהסוג המשמש כחמרי גלם בתעשיה; *
תכשירים אחרים המבוססים על חמרים מפיצי ריח מהסוג המשמש לייצור *
המשקאות:- *
33.03 בשמים ומי טואלט * *
33.04 תכשירי יופי או איפור ותכשירים לשמירה (CARE) של העור (חוץ * *
מתרופות), לרבות תכשירים לסינון קרני שמש או לשיזוף; תכשירי מניקור *
או פדיקור- *
33.05 תכשירים לשיער - * *
33.06 תכשירים להיגיינת הפה או השיניים, לרבות משחות ואבקות לקביעת שיניים * *
תותבות; חוט לניקוי בין השיניים (חוט דנטלי), באריזות קמעוניות *
וליחידים:- *
33.07 תכשירי קדם-גילוח, גילוח או לאחר-גילוח, מפיגי ריחות אישיים, * *
תכשירים לאמבט, מסירי שיער ותכשירים אחרים של פרפומריה, של קוסמטיקה *
או של טואלט, של"פ; מפיגי ריחות מעובדים מרחביים (לרבות בחדרים, *
בארונות, במקררים, בכלי רכב וכ"ו), אם מבושמים או בעלי תכונות *
חיטוי, או לא - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ