Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק11 פרק 11 - מוצרים של תעשיית הטחינה; לתת; עמילנים; אינולין; דיבקית החיטהכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
11.01 קמח מחיטה או מחיטה מעורבת בשיפון - * *
11.02 קמחי דגנים שאינם מחיטה או מחיטה המעורבת בשיפון - * *
11.03 גריסים, קיבר או גלולות - * *
11.04 גרגירי דגנים שעובדו אחרת (לדוגמה: מקולפים, מרודדים, בצורת פתיתים, * *
בצורת גריסי פנינה, פרוסים או מפוררים), להוציא אורז שבפרט 10.06; *
נבטי דגנים, שלמים, מרודדים, בצורת פתיתים או טחונים - *
11.05 קמח, קיבר, אבקה, פתיתים,גרגירים וגלולות של תפוחי אדמה - * *
11.06 קמח, קיבר ואבקה של הירקות המיובשים ממשפחת הקטניות שבפרט 07.13, * *
מסאגו או משורשים או מפקעות שבפרט 07.14 או של המוצרים שבפרק 8 - *
11.07 לתת, אם קלוי או לא - * *
11.08 עמילנים; אינולין - * *
11.09 דיבקית חיטה, אם מיובשת או לא * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ