Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 08/12/2017 
חלק20 חלק XX - פריטים מיוצרים שוניםכללים

פרקתאורצו יבואכללים
94 פרק 94 - רהיטים; כלי מיטה, מזרנים, תומכים למזרן, כרים כללים
וחפצי ריהוט ממולאים דומים; מנורות ומיתאמי תאורה של"פ;
שלטים מוארים, שלטי-שם מוארים וכדומה; מבנים טרומיים
95 פרק 95 - צעצועים, משחקים וצרכי ספורט; חלקיהם ואבזריהם * כללים
96 פרק 96 - פריטים מיוצרים שונים כללים
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ