Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק09 פרק 9 - קפה, תה, מתה ותבליניםכללים
פרט07צפורן (פרי שלם, שן הבצל וקנה)כללים
הצג היסטוריה

090700006 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 8.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 090700006


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה09.00.0000לזריעה משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
09.00.0000אחרים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ