Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק13 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ,כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
פרק69 פרק 69 - מוצרי קרמיקהכללים
פרט12כלי שולחן, כלי מטבח, פריטים אחרים למשק בית ופריטי טואלט אחרים,כללים
קרמיים, חוץ מאלה מפורצלן או מחרסינה
הצג היסטוריה

691200000 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 12.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 691200000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה69.12.0000 מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1003 כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ