Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק12 חלק XII - מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה,כללים
מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות
ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
פרק65 פרק 65 - כיסויי ראש וחלקיהםכללים
פרט02צורות כובע, קלועים או עשויים ע"י הרכבת פסים מחומר כלשהו, בלתיכללים
כבושים לצורה, בלא תיתורות, בלא ביטנה, בלא קישוטים
הצג היסטוריה

650200009 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ