Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק01 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חייםכללים
פרק05 פרק 5 - מוצרים שמקורם מבעלי חיים, של"פכללים
פרט10ענבר אפור, סם בלוטי הבונה, זבד (CIVET) ומושק (MUSK); קאנתארידס;כללים
מרה, אם מיובשת או לא; בלוטות ומוצרים אחרים של בעלי חיים ששימושם
בהכנת מוצרים פרמצבטיים, טריים, צוננים, קפואים או משומרים ארעית
באופן אחר
הצג היסטוריה

051000008 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 051000008


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה05.10.0000 משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. השירות הוטרינרי כל תנאיםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ