Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק01 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חייםכללים
פרק05 פרק 5 - מוצרים שמקורם מבעלי חיים, של"פכללים
פרט08אלמוגים וחמרים דומים, בלתי מעובדים או שהוכנו בצורה פשוטה אך לאכללים
עובדו באופן אחר; קונכיות של רכיכות, של סרטנים או של קיפודי ים
ועצם דיונון, בלתי מעובדים, או שהוכנו בצורה פשוטה אך לא חתוכים
לצורות, אבקה ופסולת של מוצרים אלה
הצג היסטוריה

050800002 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ