Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק27 פרק 27 - דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם;כללים
חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליות
פרט05גז פחם, גז מים, גז גנרטורי (GAS PRODUCER) וגזים דומים, חוץ מגזיכללים
נפט ופחמימנים גזיים אחרים
הצג היסטוריה

270500002 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 270500002


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה27.05.0000חומרים שהובאו באריזות לחץ מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1941 כל תנאיםלא
27.05.0000חומרים שהובאו באריזות לחץ מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4295 כל תנאיםלא
אזהרות27.05.0000 ייתכן ומוצר זה מופיע ברשימת החומרים המסוכנים כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ