Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק27 פרק 27 - דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם;כללים
חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליות
פרט03כבול (לרבות כבול למצע), אם מגובב או לאכללים
הצג היסטוריה

270300007 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 6.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 270300007


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה27.03.0000כבול משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח כל תנאיםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ