Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק25 פרק 25 - מלח; גפרית; אדמות ואבן; חמרי גבס, סיד ומלטכללים
פרט01מלח (לרבות מלח שולחני ומלח מפוגל) ונתרן כלורי טהור, אם בתמיסהכללים
מימית או לא, או המכילים תוספות למניעת התגבשות או גורמים לזרימה
חופשית; מי ים
הצג היסטוריה

250100005 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 12.0% טון
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
קנדה *** פ ט ו ר ***
אפט"א *** פ ט ו ר ***
טורקיה *** פ ט ו ר ***
מקסיקו *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 250100005


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה25.01.0000 משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםלא
25.01.0000 משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ