Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק23 פרק 23 - שאריות ופסולת של תעשיית המזון; מספוא מעובד לבעלי חייםכללים
פרט05כוספה ושיירים מוצקים אחרים, אם טחונים או בצורת גלולות או לא,כללים
המתקבלים ממיצוי שמנים של אגוזי אדמה
הצג היסטוריה

230500001 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 2.8% ק"ג
ארה"ב 70.0% משעור המכס הכללי
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל 1.7%
אורוגוואי 1.7%
פרגוואי 1.7%
ירדן *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 230500001


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה23.05.0000להזנת בעלי חיים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. טיב מספוא תנאים חילופייםכן

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ