Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק16פרק 16 - תכשירים מבשר, מדגים, מסרטנים ורכיכות או מחסרי חוליות אחריםכללים
החיים במים
פרט03תמציות ומיצים של בשר, של דגים או של סרטנים, של רכיכות או של חסריכללים
חוליות אחרים החיים במים
הצג היסטוריה

160300000 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי 12.0% ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 160300000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה16.03.0000 רבנות ראשית תעודת הכשר כל תנאיםלא
16.03.0000 משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר כל תנאיםלא
16.03.0000 משרד הבריאות א. שירות המזון כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ