Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק12 פרק 12 - זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן; גרעינים, זרעים ופירות שונים;כללים
צמחים תעשייתיים או רפואיים; קש ומספוא
פרט13קש וקליפה של דגנים שלא הוכנו, אם מקוצצים, טחונים, כבושים או בצורתכללים
גלולות, או לא
הצג היסטוריה

121300008 פרט מכס

מסיםשעור המסמכסהיחידת מידה
כללי *** פ ט ו ר *** ק"ג
ארה"ב *** פ ט ו ר ***
איחוד *** פ ט ו ר ***
ברזיל *** פ ט ו ר ***
אורוגוואי *** פ ט ו ר ***
פרגוואי *** פ ט ו ר ***
איחוד מכסה *** פ ט ו ר ***
מס קניה *** פ ט ו ר *** ק"ג
תמ"א *** פ ט ו ר ***

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 121300008


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה12.13.0000למאכל אדם משרד הבריאות א. שירות המזון תנאים חילופייםכן
12.13.0000למאכל אדם משרד הבריאות א. שחרור תחנת מעבר תנאים חילופייםכן
12.13.0000אחרים משרד החקלאות / המרכז לסחר חוץ א. הגנת הצומח תנאים חילופייםכן
אזהרות12.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ