Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט08קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצריםכללים
מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים הנתונים
בצורות או באריזות למכירה קמעונית או כתכשירים או כפריטים (לדוגמה:
סרטים, פתילות ונרות המטופלים בגפרית ונייר זבובים) -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 * *
01/01/2012 31/12/2016 *
01/10/2010 31/12/2011 *
01/08/2010 30/09/2010 *
01/01/2007 31/12/2016 *
01/01/2007 31/07/2010 *
01/08/2004 31/12/2069 38.08.0000
01/08/2004 31/12/2006 * *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ