Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק34 פרק 34 - סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה,כללים
שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים
דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר
פרט03תכשירי סיכה (לרבות תכשירי שמן לחיתוך, תכשירים להתרת ברגים אוכללים
אומים, תכשירים למניעת חלודה או שיתוך (CORROSION) ותכשירים להתרת
תבנות, המבוססים על חמרי סיכה) ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד בשמן או
במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל, עור פרוות או חמרים אחרים, אך למעט
תכשירים המכילים, כמרכיבים בסיסיים, 70% או יותר, לפי משקל, שמני
נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
01/01/2007 31/12/2016 *
25/01/2005 31/12/2069 *
01/08/2004 31/12/2069 34.03.0000
01/08/2004 31/12/2006 *
01/08/2004 19/01/2005 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ