Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק33 פרק 33 - שמני תמצית ורזינואידים; תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או שלכללים
טואלט
פרט01שמני תמצית (אם נטולי טרפנים או לא), לרבות קונקרטים ואבסולוטים;כללים
רזינואידים, שרפים אוליאיים שמוצו(EXTRACTED OLEORESINS);
תרכיזים של שמני תמצית בשומנים, בשמנים בלתי נדיפים, בשעוות או
בדומיהם, המתקבלים בשיטת הנישוף (ENFLEURAGE) או השרייה
(MACERATION); מוצרי לוואי טרפניים של דטרפנציה (DETERPENATION)
של שמני תמצית; תזקיקים מימיים ותמיסות מימיות של שמני תמצית -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
01/01/2007 31/12/2016 *
01/08/2004 31/12/2069 33.01.0000 *
01/08/2004 31/12/2006 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ