Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק30 פרק 30 - מוצרים פרמצבטייםכללים
פרט05צמר גפן (WADDING), גאזה, תחבושות ופריטים דומים (כגון חמרי חבישה,כללים
איספלניות), מוספגים או מצופים בחמרים פרמצבטיים או נתונים בצורות
או באריזות למכירה קמעונית למטרות רפואיות, כירורגיות, דנטליות או
וטרינריות -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 * *
19/11/2013 31/12/2069 *
19/11/2013 31/12/2016 *
01/01/2012 18/11/2013 *
01/01/2007 31/12/2016 *
01/01/2007 31/12/2011 *
01/08/2004 31/12/2069 30.05.0000
01/08/2004 31/12/2006 * *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ