Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק29 פרק 29 - כימיקלים אורגנייםכללים
פרט09 IV אתרים, כהלים על-חמצניים, אתרים על-חמצניים,כללים
קטונים על-חמצניים, אפוקסידים בעלי טבעת משולשת,
אצטלים והמיאצטלים, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות,
הניטריות או הניטרוזיות
.
29.09 אתרים, אתרים-אלכוהולים, אתר-פנולים, אתר - אלכוהול-פנולים, כהלים
על-חמצניים, אתרים על-חמצניים, קטונים על-חמצניים (אם בעלי הגדרה
כימית או לא), ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או
הניטרוזיות -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
27/02/2017 31/12/2069 *
01/01/2017 31/12/2069 *
01/01/2012 26/02/2017 *
01/01/2007 31/12/2016 *
01/01/2007 31/12/2011 *
01/08/2004 31/12/2069 29.09.0000
01/08/2004 31/12/2006 * *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ