Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק20 פרק 20 - תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחיםכללים
פרט09מיצי פירות (לרבות תירוש ענבים) ומיצי ירקות, בלתי מותססים ושאינםכללים
מכילים תוסף כוהל, אם מכילים תוספת של סוכר או של חומר ממתיק אחר,
או לא -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
24/06/2015 31/12/2016 *
01/01/2010 31/12/2069 *
01/01/2007 23/06/2015 *
14/10/2004 31/12/2009 *
01/08/2004 31/12/2069 20.09.0000
01/08/2004 31/12/2006 *
01/08/2004 13/10/2004 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ