Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק19 פרק 19 - מוצרים מדגנים, מקמח, מעמילן או מחלב; מוצרי מאפהכללים
פרט03טפיוקה ותחליפיה שהוכנו מעמילן, בצורת פתיתים, גרגירים, פנינים, אוכללים
בצורות דומות


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2010 31/12/2069 *
01/01/2007 31/12/2069 *
14/10/2004 31/12/2009 *
01/08/2004 31/12/2006 *
01/08/2004 13/10/2004 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ