Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק16פרק 16 - תכשירים מבשר, מדגים, מסרטנים ורכיכות או מחסרי חוליות אחריםכללים
החיים במים
פרט01נקניקים ומוצרים דומים, מבשר, משיירי בשר או מדם; תכשירי מזוןכללים
המבוססים על מוצרים אלה -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2017 31/12/2069 *
24/06/2015 31/12/2016 *
01/01/2012 23/06/2015 *
01/01/2010 31/12/2069 *
14/10/2004 31/12/2009 *
10/08/2004 31/12/2011 *
01/08/2004 31/12/2069 16.01.0000
01/08/2004 13/10/2004 *
01/08/2004 09/08/2004 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ