Israel Customs & VAT - What's New>בתוקף ליום: 31/07/2011 חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק06 פרק 6 - אילנות וצמחים אחרים חיים; פקעות, שורשים ודומיהם;כללים
פרחים קטופים ועלווה לקישוט
פרט04עלוה (FOLIAGE), ענפים וחלקים אחרים של צמחים, ללא פרחים או ציציכללים
פרחים, ועשבים, טחבים וחזזיות, שהם טובין מהסוג המתאים לצרורות
פרחים או לקישוט, טריים, מיובשים, צבועים, מולבנים, שעברו
אימפרגנציה או שהוכנו בצורה אחרת -


בתוקף מעדכותרותכללים לחלקכללים לפרק
01/01/2010 31/12/2069 *
14/10/2004 31/12/2009 *
01/08/2004 31/12/2069 06.04.0000 *
01/08/2004 13/10/2004 *


הסברים לשימוש בטבלה

* - לחיצה על תאריך – פותחת חלון חדש של מסך ראשי של התעריף המלא נכון לאותו יום.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת שיעורי מסים – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית בעמודת כותרות (כולל כותרות חלק, פרק, פרט בן 4 ספרות, 6 ספרות ו-8 ספרות) – פותחת חלון חדש של פרט בן 8 ספרות.
* - לחיצה על כוכבית כללים לחלק – פותחת חלון חדש של כללי החלק.
* - לחיצה על כוכבית כללים לפרק – פותחת חלון חדש של כללים לפרק.עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ