Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 

אישורים ורישיונות הנדרשים לפי צו יבוא חופשי לפרט 34020000


מספר התוספתנובע מפרק/מפרטתאור טוביןגורם מאשר (הפניה לאיש קשר)\תאור אזהרותסוג אישור (הפניה לטופס האישור)תאור תנאיםיחס תנאים (הסבר)חל ביבוא אישי
תוספת שניה34.02.0000אבקת כביסה; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 438 כל תנאיםלא
34.02.0000נוזל לניקוי ידני של כלי אוכל; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 139 כל תנאיםלא
34.02.0000פותח סתימות בצנרת באריזה קמעונית; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 2250 כל תנאיםלא
34.02.0000תמיסת נתרן תת-כלוריתי (אקונומיה) באריזה_קמעונית; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 261 כל תנאיםלא
34.02.0000תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים לשימוש_ביתי באריזה קמעונית והנתונים לריסוס בשיטת AEROSOL; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4272 כל תנאיםלא
34.02.0000תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים לשימוש_ביתי באריזה קמעונית והנתונים לריסוס בשיטת AEROSOL; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 742 כל תנאיםלא
34.02.0000תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים לשימוש ביתי באריזה קמעונית; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 4272 כל תנאיםלא
34.02.0000אבקה לטבליות למדיח כלים; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 1417 כל תנאיםלא
34.02.0000חומרים לניקוי חלונות, רצפה וכלי אוכל, תכשירי_כביסה (שמפו, ג'ל, טבליות ומרכך)_באריזה קמעונית; מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 2302 כל תנאיםלא
34.02.0000חומרים לניקוי מכשירי מטבח, כלים סניטרים ושטיחים, מבשם ומרענןמוצרי טקסטיל, שטיחים ונעליים באריזה קמעונית והנתונים לריסוס בשיטת__AEROSOL מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 2302 כל תנאיםלא
34.02.0000חומרים לניקוי מכשירי מטבח, כלים סניטרים ושטיחים, מבשם ומרענןמוצרי טקסטיל, שטיחים ונעליים באריזה קמעונית והנתונים לריסוס בשיטת__AEROSOL מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 742 כל תנאיםלא
34.02.0000חומרים לניקוי מכשירי מטבח, כלים סניטרים ושטיחים, מבשם ומרענןמוצרי טקסטיל, שטיחים ונעליים באריזה קמעונית. מכון התקנים הישראלי אישור לשחרור 2302 כל תנאיםלא
אזהרות34.00.0000 ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות כל תנאיםלא

 עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ