Israel Customs & VAT - What's New>

עיון ברשימת חלקים
חיפוש לפי מספר פרט
חיפוש לפי מילה/צירוף מילים

הסתייגויות לשימוש בספר סיווג טובין ביצוא

ספר סיווג טובין ביצוא הוא הכלי המרכזי לסיווגם של טובין המיוצאים מישראל.
סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת הצורך באישורים שונים, רשיונות, וכן כל יתר תנאי היצוא בהתאם לחוקים השונים, התקנות וההוראות.

אנו ממליצים לגולשים באתר להסתייע בייעוץ מקצועי , שכן קביעת הסיווג של הטובין דורשת מקצועיות ומיומנות.

אם נתקלתם בבעיה טכנית, אנא פנו אלינו בכתובת taxes@mof.gov.il, על מנת שנוכל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי.


האתר מתעדכן מספר פעמים ביום.
עדכון אחרון: 11/01/2018, 00:06
Israel Customs & VAT - What's New>